גרטה שטייניץ - פרייברג

גרטה שטייניץ - פרייברג, תורמת נדיבה וחשובה לארכיון שפילברג, מימנה העברת אוסף חשוב של סרטים שהיו בסלילים לפורמט של וידיאו. בשנת 1997 ארכיון שפילברג קיבל מידי מוזיאון לוחמי הגטאות קרוב ל-400 סרטים בנושא השואה, בפורמט פילם.
הודות לתרומתה של הגברת פרייברג, הסרטים הועברו מהפילם לפורמט וידאו מסוג בטא, כך שיוכלו לשמש לצפייה במוזיאון לוחמי הגטאות במסגרת התכניות החינוכיות המועברות במקום. עותקי וידאו של סרטים הללו מצויים גם ברשות הארכיון לצרכי צפייה.

הגברת פרייברג נולדה בסילסיה עילית (Upper Silesia), לימים בפולין. בשנת 1940 נשלחה לאחד הגיטאות בפולין ובאפריל 1942 הועברה למחנה ריכוז. המחנה שוחרר על ידי הצבא הסובייטי במאי 1945 והיא נשלחה למחנה עקורים בגרמניה.
הגברת פרייברג מתגוררת בטורונטו, קנדה ומשנת 1962 ואילך היא מקדישה את זמנה לחינוך העוסק בשואה. היא מבוקשת כנואמת לטקסי יום השואה ואירועים אחרים הקשורים בנושא זה בקנדה, בארה"ב ובגרמניה.
הגברת פרייברג שימשה בין השאר בתפקידים נשיאת ארגון ניצולי השואה בקנדה ויושבת ראש הוועד לחינוך השואה ומרכז הזיכרון בטורונטו. היא זכתה בכמה מדליות ואותות הוקרה על עבודתה החשובה.