אברהם פ. ראד

לפני שמו הנוכחי הארכיון נקרא על שם התורם הראשון לאריכון- אברהם פ. ראד, איש עסקים איראני.

ראד נולד כאברהם מיזרחי בשנת 1923 ברוסיהף שם עסק בייצור קרטון. הוא עבר לטהרן, איראן, שם פתח מפעל לייצור  קופסאות קרטון. בזמן השואה עזר בהברחת יהודים ממזרח ארופה לארץ ישראל.

ראד נישא והיה אב לארבע ילדים והתיישב עם משפחתו בסביון שבארץ ישראל.

אברהם ראד היה מהממנים עבור הסרט 42:6 על בן גוריון משנת 1969. בשנת 1972 הסכים לממן את הארכיון לאחר שנחתם הסכם בין האוניברסיטה העבריצ והארגון הציוני העולמי. ההסכם הפך את הארכיון למחסן הסרטים הרשמי עבור הארגיון הציוני העולמי, הסונות היהודי, קרן היסוד והקרן הקיימת לישראל.

הוא גם סייע לשכנע את הרצל גרינוולד להעביר את סרטי הדסה בארכיון.