אברהם פ. ראד

לפני שנקרא הארכיון בשמו הנוכחי, נקרא ע"ש התורם הראשון שלו אברהם פ.ראד שהיה איש עסקים ממוצא איראני.

ראד נולד בשנת 1923 בשם אברהם מזרחי ברוסיה שם עסק ביצור קרטון. לימים עבר לטהרן שבאיראן שם פתח מפעל לייצור קופסאות קרטון. בתקופת מלחמת העולם השנייה והשואה עזר בהברחת יהודים ממזרח אירופה לארץ ישראל. הוא נישא, הפך אב לארבעה ילדים והתיישב עם משפחתו בסביון שבישראל.

ראד היה מהמממנים לסרט 42:6 על בן גוריון משנת 1969. בשנת 1972 הסכים למימון הארכיון לאחר חתימת ההסכם בין האוניברסיטה העברית והארגון הציוני העולמי. הסכם זה הפך את הארכיון לארכיב הסרטים הרשמי עבור הארגון הציוני העולמי, הסוכנות היהודית, קרן היסוד והקרן הקיימת לישראל. בין היתר הוא עזר לשכנע את הרצל גרינוולד להעביר את סרטי הדסה אל הארכיון.