מורשת

בקטגוריה זו תוכלו למצוא סרטים שונים הסוקרים מאורעות היסטוריים בצד חיי יום יום מתקופות מרתקות בתולדות הציונות ומדינת ישראל.

סדרת הירחונים מביאה אירועים חדשותיים בהתרחשו במדינת ישראל הצעירה, בתחומי הביטחון, הכלכלה, החברה וקליטת העלייה. 

דור תש"ח היא סדרת ראיונות שנערכו בשנים האחרונות עם יוצאי התקופה של הקמת המדינה, המשתפים בעדויותיהם החשובות את הצופים עם המאורעות שהובילו לעצמאות ישראל. 

אוהלי פלמ"ח היא עמותה המפיקה סרטים תיעודיים המנציחים את פועלה של היחידה הצבאית החשובה שלחמה בארץ בתקופת מלחמת העולם השנייה ובמאבק מול הבריטים. כמה מסרטים אלו הועלו לרשת וניתן לצפות בהם במדור זה. 

ירחונים

דור תש"ח

אוהלי פלמ"ח

מגן דוד על בניין בבנייה