פרומו של ארכיון שפילברג

לא יכולים לבקר?  הנה סיור וירטואלי של החומר בתוך הארכיון.