האם השימוש בשירותי הארכיון כרוך בהתחייבות?

שימוש בתכני ושירותי הארכיון כרוך בתשלום וכפוף לכמה הגבלות. פירוט על תנאי השימוש בשירותי ותכני הארכיון ניתן למצוא בהסכם המפרט תנאים אלו.

צרוף קבצים: