שעות קבלה ודרכי התקשרות

ארכיון הסרטים ע"ש שפילברג פתוח למטרות מחקר וצפייה בימים ראשון-חמישי, בין השעות 16:00-9:00, בתיאום מראש בטלפון או במייל בלבד

ניתן לחפש פריטי מידע על הסרטים שבאוסף באמצעות הקטלוג המקוון באופן עצמאי. במקרה הצורך ניתן להיעזר בייעוץ הספרניות מצוות הארכיון, כששירות זה כרוך בתשלום.

מחירון שירותי הארכיון מצורף בתחתית עמוד זה.

 

כתובת

ארכיון הסרטים היהודיים ע"ש סטיבן שפילברג
האוניברסיטה העברית בירושלים
ביתן ג'ק ולנטי
הר הצופים, ירושלים 9190501
ישראל

 

טלפון: 02-5882513

פסק: 025812061

דואר אלקטרוני: jfa@savion.huji.ac.il