Table of Contents

הודעות

23/6/2016 הלן מירן מבקרת בארכיון שפילברג 

ארכיון הסרטים היהודיים שמח לארח את השחקנית הבריטית הלן מירן במסגרת סיור שערכה באוניברסיטה העברית. היא התרשמה לראות את אוסף הסרטים המצוי בידינו, והצטלמה לראייה בסלפי ליד צילומי השחקנים שביקרו באוניברסיטה לאורך השנים, ובומיוחד ליד תמונתו של בילי קריסטל, שהמליץ לה על הביקור בארכיון. 

3/5/2016 תרומת ביוגרפיה על ג'ורג' ברטולד סמואלסון

הארכיון זכה לקבל תרומה נדיבה בצורת ספר המתעד בצורה מקיפה את חייו ועבודתו של ד'ורג' ברטולד סמואלסון שהיה מחלוצי הקולנוע הבריטי. הספר נכתב על ידי בנו של סמואלסון, דויד ו. סמואלסון ונתרם על ידי גבריאל א. סיוון, ראש הסניף הישראלי של חברת ההיסטוריה היהודית של אנגליה.

במעמד מענק הספר נתן מר סיוון הרצאה מרתקת על סמואלסון ויחסו למסורת היהודית של משפחתו. ההרצאה התבססה על מחקר מעמיק של מר סיוון בנושא סמואלסון שהתפרסם במאמרו "George Berthold Samuelson (1889-1947): Britain's Jewish film" שהתפרסם בכרך מספר 44 של הירחון Jewish Historical Studies 2012.

Bertie: the life and time of G.B. Samuelson 

5/1/2016 הוצאה לאור "בין ארץ לשמיים"

אנו שמחים לבשר על הוצאתה לאור של החוברת "בין ארץ לשמיים",  קובץ עבודות שנכתבו במסגרת ארכיון הסרטים ע"ש שפילברג. רוב המאמרים נכתבו בידי סטודנטים שפעלו בארכיון בזכות המענק של הקרן ע"ש פרנץ-וורנר ואורסולה-יוהאנה בלומנטל. ניתן למצוא בה סקירה מעניינת של סרטים שונים מאוסף הארכיון, וללמוד מהם על היבטים אידיאולוגיים, הקשרים היסטוריים ושאלות מעניינות העולות מהם, הרלוונטיות אף לימינו.  

 את החוברת ניתן לרכוש בפנייה לארכיון.

בין ארץ לשמיים- ספר