תולדות הארכיון

ארכיון הסרטים היהודיים ע"ש סטיבן שפילברג נוסד בשלהי שנות ה-60 על-ידי פרופ' משה דיוויס ז"ל והיסטוריונים נוספים מן האוניברסיטה העברית בירושלים. תחילה הארכיון נקרא ע"ש התורם הראשון, אברהם פ' רד איש עסקים ממוצא איראני שתמך לארכיון במשך שנים, ונוהל על-ידי דר' ג'פרי ויגדור ז"ל. בשנת 1973 הכריזה ההסתדרות הציונית העולמית על ארכיון הסרטים כארכיב הסרטים הרשמי שלה וכמו כן גם של קק"ל וקרן היסוד. משנת 1987 נקרא הארכיון ע"ש יוצר הסרטים המפורסם סטיבן שפילברג, אשר העניק לו תרומה נדיבה. בשנת 1996 עבר הארכיון למשכנו הנוכחי, אשר תוכנן במיוחד לשם כך, בפקולטה למדעי הרוח של האוניברסיטה העברית. המבואה בה נמצא הארכיון נקראת מאז שנת 2000 ע"ש ג'ק ולנטי ז"ל, שהיה יו"ר איגוד הסרטים האמריקאי.

כיום מנוהל הארכיון בשיתופם של המכון ליהדות זמננו באוניברסיטה העברית וההסתדרות הציונית העולמית, ולו מעמד של ארכיון ציבורי במסגרת ארכיון המדינה.
בארכיון מגוון פעילויות שונות הכוללות הרצאות, מחקר, שימור והפצה, דיגיטציה והנגשת החומרים לציבור. הארכיון משרת קהל יעד נרחב כגון מפיקים, במאים, חוקרים, גורמי חינוך שונים - סטודנטים ומרצים במוסדות אקדמיים, בתי ספר, מרכזי תרבות, בתי אבות וכל המתעניין/ת בתולדות הציונות, עם ישראל ומדינת ישראל.
ארכיון שפילברג חבר בפדרציה של ארכיוני הסרטים (FIAF) ובאיגוד ארכיוני הקולנוע   (AMIA).